Mijn favorieten

Het woningtekort in Nederland

Op 18 januari vond een debat plaats in de Tweede Kamer over ruimtelijke ordening. Aanwezig waren de woordvoerders van de verschillende fracties. Twee voor de NVM belangrijke onderwerpen kwamen aan bod; het woningtekort in Nederland en de VAB-problematiek.
 

Spoedwet woningbouw
De NVM vraagt continue aandacht voor het nijpende woningtekort. CDA en VVD pleiten nu voor een noodwet om de woningbouw te versnellen. De minister wil in de eerste plaats kijken of de Crisis- en Herstelwet kan worden uitgebreid om procedures te versnellen, maar zal ook de mogelijkheden verkennen voor een geheel nieuwe wet.

Ze heeft beloofd om snel met een voorstel te komen. Ook gaf de minister aan te werken aan een voorstel om de kosten voor grondsanering voor te financieren. De hoge kosten hiervan vormen een belemmering voor veel binnenstedelijke bouwprojecten. 

VAB problematiek op de politieke agenda gezet
De NVM heeft de laatste maanden veel aandacht gevraagd voor de problematiek van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB’s) naar aanleiding van de NVM publicatie Samen naar een vitaal buitengebied – mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bebouwing.

Het CDA heeft de minister gevraagd te kijken naar de hierin genoemde mogelijkheden, met de vraag of het Rijk de gemeenten niet meer instrumenten moeten bieden om transformaties mogelijk te maken. De Minister heeft toegezegd de publicatie te bestuderen en het onderwerp te bespreken met de minister van LNV. 

(bron:NVM)