Wet goed verhuurderschap

Wet goed verhuurderschap

Werkwijze bij het aanbieden van huurwoningen ter voorkoming van woondiscriminatie

In het kader van de Wet goed verhuurderschap dienen wij als Van Dijk – Van Essen makelaars bij het aanbieden van huurwoningen te beschikken over een werkwijze die gericht is op het voorkomen van woondiscriminatie. Hieronder omschrijven wij de werkwijze van ons kantoor.

Verbod tot discriminatie

Als wij een huurder kiezen, maken wij geen onderscheid op basis van ras, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte. Zie voor meer informatie onderstaande link:

Wat zijn de regels tegen discriminatie op de woningmarkt? | Rijksoverheid.nl

Wat wij vragen aan gegevens

Wat wij kunnen opvragen van de kandidaten is de naam, adres, woonplaats, e-mailadres, legitimatiebewijs, samenstelling van het gezin, hoogte van het inkomen (met bewijsstukken), de hoogte van de huurprijs van de huidige huurwoning van de kandidaat en/of een verhuurdersverklaring.

Wij vragen bovengenoemde gegevens op om deze te gebruiken voor de selectieprocedure. Omwille van de privacy vragen wij deze gegevens pas op nadat de woning is bezichtigd en de selectieprocedure wordt aangevangen.

Onze selectieprocedure

Wij hanteren een heldere en transparante selectieprocedure en maken gebruik van objectieve selectiecriteria bij het openbaar aanbieden van de woon- of verblijfsruimte. Hieronder kan je nalezen hoe wij de selectieprocedure vormgeven.

Bij de openbare aanbieding van de woning kan je bij interesse reageren via: info@vandijkvanessen.nl  en nemen wij hierover contact met je op. Verderop in de selectieprocedure zullen wij jouw gegevens opvragen en deze toetsen. Hierbij hanteren wij de onderstaande selectiecriteria.

De selectiecriteria

Hoogste bruto inkomen: als wij een woning aanbieden selecteren wij de kandidaten die zich bij ons aanmelden. Deze kandidaten mogen de woning bezichtigen. Indien er na de bezichtiging meerdere kandidaten de woning willen huren krijgt de huurder die het hoogste bruto-inkomen heeft de woning toegewezen.

En / of

De samenstelling van het gezin (alleen- of samenwonend, met of zonder kinderen)

En / of

Verhuurdersverklaring: huurders die een positieve verhuurdersverklaring kunnen overleggen.

Toewijzing en huurovereenkomst

Als je de woning wordt toegewezen op basis van de geldende selectiecriteria, dan laten wij je dit uiteraard weten. Je krijgt dan een huurovereenkomst aangeboden.

Afwijzingen

Als een kandidaat wordt afgewezen maken wij dit kenbaar aan de kandidaat. Tevens zullen wij motiveren waarom de keuze voor de gekozen kandidaat is gemaakt.

De getroffen maatregelen ter voorkoming van woondiscriminatie

Ons hele kantoor is bekend met deze werkwijze. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over de werkwijze voorkoming van woondiscriminatie.

Aanpassing werkwijze

Mocht de ervaring daartoe aanleiding geven, dan zal onze werkwijze in het kader van voortschrijdend inzicht worden aangepast.

Van Dijk - Van Essen makelaars