Mijn favorieten

Wat is de Starterslening?

De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. 
Hierdoor wordt dat ene speciale huis toch mogelijk.

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis (tot maximaal de Loan to Value) en de (eerste) hypotheek bij de bank.

De Starterslening bestaat uit twee delen:
1. Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
2. Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.
Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

De aflossing van uw Starterslening ‘betaal’ je de eerste 3 jaar met de Combinatielening. 
De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaal je (in principe) rente en aflossing. 
Op het moment dat je de volledige rente en/of aflossing betaalt, los je op zowel de Starterslening als de Combinatielening af.
 

Voorwaarden om in aanmerking te komen

De starterslening is mogelijk bij zowel nieuwbouw als bij bestaande bouw in Veenendaal. 
Wil jij gebruik maken van deze regeling dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Het moet gaan om een eerste koopwoning in de gemeente Veenendaal;
- De overeenkomst voor de bijdrage in de kosten van de starterslening is volledig ingevuld en ondertekend door koper en verkoper;
- Je hebt een volledige getekende voorlopige koopovereenkomst;
- De eerste hypotheek en de starterslening moet onder Nationale Hypotheek Garantie-voorwaarden zijn verstrekt;
- Er mag geen sprake zijn van andere kortingsregelingen;
- De maximale leeftijd van de aanvragers is 40 jaar;
- De maximale verwervingskosten van de woning mogen niet hoger zijn dan de actuele NHG-norm.
- Het maximale bedrag voor de starterslening is € 35.000,00.

De starterslening is de eerste drie jaren renteloos en aflossingsvrij. Na 3 jaar ga je rente en aflossing betalen, tenzij blijkt dat jouw inkomen dat niet toelaat. De renteopbrengsten en aflossingen van de startersleningen vloeien rechtstreeks terug in het Startersfonds zodat andere starters hiermee geholpen kunnen worden.

Kijk voor meer informatie de website van de gemeente Veenendaal of neem contact op met ons kantoor.